Selvbetjening

Sdr. Omme Varmeværk kan aflæse din måler via et indbygget radiomodul i den enkelte måler.

Vi aflæser således din måler den første dag i alle 12 måneder i kalenderåret. Denne aflæsning sammen med mange andre nyttige informationer om din måler, dit forbrug samt dine acontoindbetalinger og opgørelser kan du se ved at logge på din helt egen side på Min måler.

Aflæsning til brug for årsopgørelsen foretages den 1. september.

Det anbefales, at du også selv holder øje med målerens forbrug, så eventuelle fejl på måleren kan afhjælpes hurtigst muligt. Disse kontrolaflæsninger kan du også indtaste, når du logger ind på Min måler.

Se under Betjening af varmemåleren, hvordan du betjener din måler